Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bá Viễn”

n
Đã khóa “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bá Viễn”: đang có lời kêu gọi giữ bài trên FB ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã khóa “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bá Viễn”: đang có lời kêu gọi giữ bài trên FB ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))