Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Vũ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
''Lưu Vũ”trongVũtrong [[Tiếng Việt]] có thể là:
 
* Lưu Vũ hay Lưu Võ ({{Lang-zh|s=刘武|t=劉武|p=Liú Wǔ}}):
Người dùng vô danh