Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

n
* Xóa các trang đổi hướng hoặc các trang tương tự đang tồn tại làm cản trở việc [[Wikipedia:Di chuyển trang|di chuyển trang]] (còn được biết đến với tên gọi "Tạm xóa để di chuyển, trộn lịch sử"). Các quản trị viên cần nắm chắc quy trình di chuyển trang trong trường hợp các trang đổi hướng hoặc các trang khác tồn tại làm cản trở việc di chuyển nhưng bản thân chúng lại không có lịch sử nào đáng kể. Quản trị viên khi xóa những trang cản trở như vậy cần phải đảm bảo rằng khi xóa xong, lệnh di chuyển/đổi tên được hoàn tất thành công.
* Xóa những trang khi tạo ra bị lỗi hoặc nằm sai không gian tên. Đối với trang đổi hướng, hãy xem tiêu chí '''[[Wikipedia:Tiêu_chí_xóa_nhanh#ĐH3. Đổi hướng liên không gian|ĐH3]]'''.
* Xóa các trang đổi hướng trong không gian tên <code>Tập tin:</code> mà có tên trùng với một tập tin đang có trên [[Wikipedia:Wikimedia Commonsc:|Commons]], với điều kiện trang đổi hướng trên Wikipedia không tồn tại liên kết tập tin nào (trừ phi những liên kết đó được cố ý tạo ra cho tập tin hoặc cho một trang đổi hướng khác trên Commons).
* Xóa các trang nháp nằm trong không gian thành viên mà không chứa nội dung gì, với điều kiện trang đó đã không được chỉnh sửa gì trong ít nhất '''một năm'''.
Các bản mẫu thường dùng: