Khác biệt giữa các bản “Hạ Quýnh”

không có tóm lược sửa đổi
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
}}
'''Hạ Quýnh''' ([[chữ Hán]]: 夏扃, trị vì: [[1921 TCN]] &ndash; [[1901 TCN]]<ref>Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành, sách đã dẫn, tr 16</ref>), (cũng gọi là '''Cục''' hay '''Ngu)''', là vị [[Vua Trung Quốc|vua]] thứ 12 của [[nhà Hạ]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
==Thân thế==
Quýnh là con thứ của [[Hạ Tiết]] - vua thứ 10 của nhà Hạ và là em của [[Bất Giáng]] – vua thứ 11 [[nhà Hạ]]. Năm 1922 TCN, Bất Giáng qua đời, Quýnh lên nối ngôi.
 
==Trị vì==
Năm 1922 TCN, Bất Giáng qua đời, Quýnh lên nối ngôi.
 
Sử sách không chép rõ về các sự kiện xảy ra trong thời gian Hạ Quýnh ở ngôi. Năm 1901 TCN, ông [[chết|qua đời]], làm vua được 21 năm. Con ông là [[Hạ Cần]] lên nối ngôi.