Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Ủy ban Chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ về cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
==Đổi tên cho phù hợp==
Tôi nghĩ nên đổi tên bài thành Ủy ban Chọn lọc về Cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1 Hạ viện Hoa Kỳ. Đây là bài viết về Ủy ban duy nhất viết tên theo cấu trúc ''Ủy ban Hạ (Thượng) viện Hoa Kỳ về ...'', các bài khác đều viết là ''Ủy ban ... Hạ (Thượng) viện Hoa Kỳ'' [[Thành viên:Nguyễn Trọng Hoàn|Nguyễn Trọng Hoàn]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyễn Trọng Hoàn|thảo luận]]) 01:51, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)
==Select: Đặc biệt?==
{{ping|DHN}} Gs Nguyễn Đình Minh Quốc trong video nói chuyện ở [https://www.youtube.com/watch?v=fWBUzKIxtwY Hoàng Bách Channel] cho biết từ select ở đây thật ra có nghĩa là đặc biệt , bạn có ý kiến gì về nhận xét này? [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 11:23, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)