Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Ủy ban Chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ về cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1”

 
==Select: Đặc biệt?==
{{ping|DHN}} Gs Nguyễn Đình Minh Quốc trong video nói chuyện ở [https://www.youtube.com/watch?v=fWBUzKIxtwY Hoàng Bách Channel] cho biết từ select ở đây thật ra có nghĩa là đặc biệt , bạn có ý kiến gì về nhận xét này? [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 11:23, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
:{{reply|DanGong}} Tôi nghĩ hiểu như vậy cũng không sai, vì "select committee" thường sử dụng với nghĩa tương phản với "standing committee", tức là ủy ban thường trực. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 18:29, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)