Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toán kinh tế”

Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
==Nội dung của Toán kinh tế==
* Phương pháp tối ưu.
* Quy hình tối ưuhoạch tuyến tính.
* Quy hoạch phi tuyến tính.
* Bài toán tối ưu trên mạng.
* Mô hình hóa.
* Lý thuyết Phục vụ đám đông.
* Lý thuyết Quản lý dự trữ.
 
==Tranh luận về sự cần thiết của toán kinh tế==
Có sự tranh luận về việc nên hay không nên sử dụng rộng rãi phương pháp toán trong kinh tế học. Những người phản đối phương pháp toán, nhất là [[Trường phái Áo]] cho rằng việc sử dụng các biện pháp rất kỹ thuật vào lĩnh vực khoa học xã hội như kinh tế học là không thể, cho dù là về nguyên tắc. Trái lại, những người ủng hộ cho rằng việc sử dụng phương pháp toán ra đời từ chính việc các nhà kinh tế thường hay giả định về cơ chế bên trong của việc ra quyết định kinh tế: các chủ thể kinh tế nói chung được giả định là (i) duy lý và (ii) ích kỷ, do đó suy luận và hành vi của chủ thể kinh tế có thể so sánh được với việc tính toán sử dụng các kỹ thuật logic và phân tích thực sự, bao gồm tối ưu hóa và các thủ tục toán cao cấp. Hành động duy lý là một khuôn khổ chính yếu của kinh tế học chính thống.
39

lần sửa đổi