Khác biệt giữa các bản “Toán kinh tế”

 
:*Trong điều kiện giá thị trường của mặt hàng y là p, giá nguyên liệu x là q, và chúng ta chỉ có một lượng vốn nhất định. Tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận u = yp - xq.
:*Bên cạnh đó còn rất nhiều vấn đề khác như quá trình hình thành giá trong điều kiện cạnh tranh tự do hoặc độc quyền, việc phân bố hàng hóa, đổi mới công nghệ sản xuất, v.v...
Ngày nay người ta thường sử dụng các phương pháp [[kinh tế lượng]] để bằng phép quy nạp xây dựng các mô hình toán từ các dữ liệu thống kê.
 
===Xây dựng mô hình toán===
39

lần sửa đổi