Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gaius Plinius Secundus”

n
cập nhật bản mẫu
n (cập nhật bản mẫu)
{{Thông tin nhân vật
{{Infobox person
|name tên = Pliny cha<br/>Gaius Plinius Secundus
|image hình = Pliny the Elder.png
|caption ghi chú hình = Pliny Già: chân dung thế kỷ 19
|imagesize cỡ hình = 178px
|caption = Pliny Già: chân dung thế kỷ 19
| tên gốc =
|birth_date = 23 CN
| tên khai sinh =
|birth_place = [[Como]] (Como), [[Roma Ý]], [[Đế quốc La Mã]]
|birth_date ngày sinh = 23 CN
|death_date ngày mất = {{BirthDeathAge||0023|||79|8|25}}
|death_place nơi mất = [[Stabiae]], [[Campania]], Đế chế La Mã
|occupation = luật sư, tác giả, {{nowrap|triết học tự nhiên,}} {{nowrap|chỉ huy quân đội,}} {{nowrap|thống đốc tỉnh}}
|death_cause nguyên nhân cái chết = Không rõ, vụ trào núi lửa ở Pompeii<!--see article, sources: not killed by volcanism-->
|spouse = không
| an táng =
|parents = Celer và Marcella
|residence cư trú = Rome, các khu vực tỉnh, [[Miseno]]
|children = không
| dân tộc =
|citizenship = Roma
| tư cách công dân = Roma
|relations = Chị (Plinia), {{nowrap|cháu trai ([[Pliny Trẻ]])}}
|education học vị = thuật hùng biện, ngữ pháp
|box_width = 270px
| học vấn =
|residence = Rome, các khu vực tỉnh, [[Miseno]]
|occupation nghề nghiệp = luật sư, tác giả, {{nowrap|triết học tự nhiên,}} {{nowrap|chỉ huy quân đội,}} {{nowrap|thống đốc tỉnh}}
|death_cause = Không rõ, vụ trào núi lửa ở Pompeii<!--see article, sources: not killed by volcanism-->
| năm hoạt động =
|education = thuật hùng biện, ngữ pháp
| tổ chức =
|notable works = ''[[Natural History (Pliny)]]''
| nổi tiếng =
|tên gốc=|tên khai sinh=|an táng=|quốc gia=|tên khác=|dân tộc=|học vấn=|năm hoạt động=|tổ chức=|nổi tiếng=|quê quán=|chiều cao=|cân nặng=|tiêu đề=|nhiệm kỳ=|tiền nhiệm=|kế nhiệm=|đảng phái=|cha=|mẹ=|giải thưởng=|website=|chữ ký=|cỡ chữ ký=}}
|notable workstác phẩm nổi bật = ''[[Natural History (Pliny)]]''
 
| quê quán =
| chiều cao =
| cân nặng =
| nhiệm kỳ =
| tiền nhiệm =
| đảng phái =
| kế nhiệm =
| người hôn phối = không
|spouse con cái = không
| cha =
| mẹ =
|relations người thân = Chị (Plinia), {{nowrap|cháu trai ([[Pliny Trẻ]])}}
| giải thưởng =
| chữ ký =
| cỡ chữ ký =
| website =
|birth_place nơi sinh = [[Como]] (Como), [[Roma Ý]], [[Đế quốc La Mã]]
| tên khác =
|parents cha mẹ = Celer và Marcella
| tiêu đề =
<!-- Biến số không xác định -->
| box_width = 270px
}}
'''Gaius Plinius Secundus''' (23 - 25/8/79 CN), được biết đến nhiều hơn với tên '''Pliny cha''', '''Pliny cậu''', '''Pliny già''', '''Pliny lớn''' ({{IPAc-en|ˈ|p|l|ɪ|n|i}}), là một tác giả, [[nhà tự nhiên học]], và triết học tự nhiên [[La Mã]], cũng như các chỉ huy hải quân và quân đội của [[Đế chế La Mã]] giai đoạn đầu, và bạn riêng của [[hoàng đế Vespasian]].