Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Trương Chấn (tướng lĩnh)”

n
Grenouille vert đã đổi Thảo luận:Trương Chấn thành Thảo luận:Trương Chấn (tướng lĩnh): Có nhiều người tên Trương Chấn với độ nổi bật tương đương, trang Trương Chấn sẽ dùng làm trang định hướng
(Trang mới: “{{TBTL}} {{DYK talk|2018-01-01|…Thượng tướng '''Trương Chấn''' có 4 người con trai đều là sĩ quan cấp tướng trong Quân Giải ph…”)
 
n (Grenouille vert đã đổi Thảo luận:Trương Chấn thành Thảo luận:Trương Chấn (tướng lĩnh): Có nhiều người tên Trương Chấn với độ nổi bật tương đương, trang Trương Chấn sẽ dùng làm trang định hướng)