Khác biệt giữa các bản “Trương Chấn”

Xóa đổi hướng đến trang Trương Chấn (tướng lĩnh)
(Grenouille vert đã đổi Trương Chấn thành Trương Chấn (tướng lĩnh): Có nhiều người tên Trương Chấn với độ nổi bật tương đương, trang Trương Chấn sẽ dùng làm trang định hướng)
 
(Xóa đổi hướng đến trang Trương Chấn (tướng lĩnh))
Thẻ: Xóa đổi hướng
{{trang định hướng}}
#đổi [[Trương Chấn (tướng lĩnh)]]
 
'''Trương Chấn''' có thể là:
{{R from move}}
* [[Trương Chấn (Tam Quốc)|Trương Chấn]] (? - 253), quan viên thời [[Đông Ngô]]
* [[Trương Chấn (tướng lĩnh)|Trương Chấn]] (1914 - 2015), thượng tướng [[Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc]]
* [[Trương Chấn (diễn viên)|Trương Chấn]] (1976 - ), diễn viên [[Đài Loan]]