Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy tắc ứng xử”

→‎Tránh chỉ trích gián tiếp: dịch lại để dễ hiểu hơn
(→‎Tránh chỉ trích gián tiếp: "expressing constructive criticism")
(→‎Tránh chỉ trích gián tiếp: dịch lại để dễ hiểu hơn)
Tránh sử dụng các trích dẫn nửa vời, các kiểu ám chỉ sự chỉ trích khác, hay thực hiện chỉ trích một cách gián tiếp khi bạn đang viết ở ô tóm lược sửa đổi hoặc ở trang thảo luận. Thiếu tôn trọng thành viên khác, chỉ trích sửa đổi của người khác liên quan đến cách diễn đạt và lựa chọn thuật ngữ, hoặc liên quan đến lời chỉ trích nào khác, hoặc phản hồi về một thảo luận ở trang thảo luận, cần phải được thực hiện một cách rõ ràng, trực tiếp, và công khai theo cách dễ hiểu và dễ trả lời.
 
Hãy vậynhớ kiểurằng nóilời bóngchâm gió,biếm nướckhông đôi,thể dễ sựdàng xảochuyển quyệttải quábằng đángvăn hoặcbản thiếu xác đángthể trongbị nhữnghiểu sai. đangCần viếttránh cầnnói phảibóng đượcgió, tránhnước tối đađôi khi chúngphê nhằmbình thểmang hiệntính sựxây chỉdựng tríchđối với đặc biệt là những phê bình tíchngười cựckhác. Điểm ứng xử này cũng giúp người bị chỉphê tríchbình hiểu được ý bạn muốn và trả lời cho bạn, và có thể cũng giúp cho các thành viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải ngôn ngữ bạn đang sử dụng hoặc có khó khăn trong việc đọc ngôn ngữ bạn sử dụng.
 
Khi kiểu giao tiếp (gián tiếp) này là cần thiết để có được sự chính xác, hoặc để minh họa điều cần nói một cách tối ưu, tốt nhất là giải thích ý bạn muốn khi sử dụng trích dẫn nửa với hoặc kiểu ám chỉ nào đó ngay sau đó.