Khác biệt giữa các bản “Lê Đức Thái”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kết thúc 2 = [[tháng 7]] năm [[2020]]
| tiền nhiệm 2 = [[Nguyễn Văn Nam]]
| kế nhiệm 2 = [[Lê Quang Đạo (Biên phòng)|Lê Quang Đạo]]
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =