Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành phố cấp phó địa”

n
Đã khóa “Thành phố cấp phó địa” ([Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
n (P.T.Đ đã đổi Đô thị cấp phó địa thành Thành phố cấp phó địa qua đổi hướng)
n (Đã khóa “Thành phố cấp phó địa” ([Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))