Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| 19 || [[Yên Tương công]] ||   || 40 || [[657 TCN]]-[[618 TCN]] ||"Thế gia" cho là con của Yên Trang công ||Sử ký•Yên thế gia
|-
| 20 || [[Yên Tiền Hoàn công|Yên Hoàn công]] <ref>Từ đây, tước vị của vua nước Yên được nâng lên hàng Công</ref> || &nbsp; || 16 || [[617 TCN]]-[[602 TCN]] || &nbsp; ||Sử ký•Yên thế gia
|-
| 21 || [[Yên Tuyên công]] <ref>Hiện chưa rõ tại sao, nước Yên đã có Yên Tuyên Hầu mà lại còn có Yên Tuyên Công</ref> || &nbsp; || 15 || [[601 TCN]]-[[587 TCN]] || &nbsp; ||Sử ký•Yên thế gia
|-
| 22 || [[Yên Chiêu công]] || &nbsp; || 13 || [[586 TCN]]-[[574 TCN]] || &nbsp; ||Sử ký•Yên thế gia
6.541

lần sửa đổi