Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh Quang (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[24 tháng 5]] năm [[1988]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 92-HĐBT<ref name=92/1988/QĐ-HĐBT>Quyết định 92-HĐBT ngày 24 tháng 05 năm 1988 điều chỉnh địa giới huyện Châu Thành để mở rộng địa giới thị xã Rạch Giá; thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Rạch Giá và các huyện Châu Thành, An Minh, Gò Quao, Hòn Đất; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hà Tiên và huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang</ref> về việc giải thể phường An Lạc và 2 xã Vĩnh Quang và Vĩnh Trung để thành lập phường Nguyễn Trung Trực.
 
Ngày [[14 tháng 11]] năm [[2001]], Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 84/2001/NĐ-CP<ref name=84/2001/NĐ-CP>{{Chú thích web|url=https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-84-2001-nd-cp-thanh-lap-cac-xa-phuong-thuoc-cac-huyen-go-quao-an-minh-tan-hiep-giong-rieng-va-thi-xa-rach-gia-tinh-kien-giang-48619.aspx|tựa đề= Nghị định 84/2001/NĐ-CP về việc thành lập các xã, phường thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Tân Hiệp, Giồng Riềng và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang|ngày= 14 tháng 11 năm 2001 |website= Thư viện pháp luật |url-status=live}}</ref> về việc thành lập phường Vĩnh Quang trên cơ sở 1.064,8 ha diện tích tự nhiên và 18.449 nhân khẩu của phường Vĩnh Thanh.
 
Ngày [[26 tháng 7]] năm [[2005]], Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 97/2005/NĐ-CP<ref name=97/2005/NĐ-CP>{{Chú thích web|url=https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-97-2005-nd-cp-thanh-lap-rach-gia-thuoc-tinh-kien-giang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-go-quao-an-minh-chau-thanh-kien-hai-2566.aspx|tiêu đề= Nghị định 97/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang |ngày= 26 tháng 7 năm 2005 |ngày truy cập= 16 tháng 8 năm 2015 |website=Thư viện pháp luật}}</ref> về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang và phường Vĩnh Quang trực thuộc thành phố Rạch Giá.
 
==Văn hóa==
43.071

lần sửa đổi