Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tây Yên (xã)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[17 tháng 2]] năm [[1979]], Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 50-CP<ref name=50/1979/QĐ-CP>{{Chú thích web|url=http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-50-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-huyen-Phu-Quoc-An-Bien-va-Hon-Dat-tinh-Kien-Giang/58080/noi-dung.aspx|tựa đề= Quyết định 50-CP điều chỉnh địa giới xã thuộc các huyện Phú Quốc, An Biên và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang |ngày= 17 tháng 2 năm 1979 |website=Thư viện pháp luật|url-status=live}}</ref> về việc chia xã Tây Yên thành 4 xã lấy tên là xã Hòa Yên, xã Tây Yên, xã Nam Yên và xã Thuận Yên.
 
Ngày [[24 tháng 5]] năm [[1988]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 92-HĐBT<ref name=92/1988/QĐ-HĐBT>Quyết định 92-HĐBT năm 1988 về việc điều chỉnh địa giới huyện Châu Thành để mở rộng địa giới thị xã Rạch Giá; thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Rạch Giá và các huyện Châu Thành, An Minh, Gò Quao, Hòn Đất; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hà Tiên và huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang</ref> về việc hợp nhất xã Hòa Yên và xã Tây Yên thành một xã lấy tên là xã Tây Yên.
 
Ngày [[18 tháng 3]] năm [[1997]], Chính phủ ban hành Nghị định số 23-CP<ref name=23/1997/NĐ-CP>{{Chú thích web|url=https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-23-cp-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-va-thanh-lap-mot-so-xa-phuong-thuoc-tinh-kien-giang|tựa đề= Nghị định 23-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã, phường thuộc tỉnh Kiên Giang |ngày= 18 tháng 3 năm 1997 |website= Văn bản pháp luật (vanbanphapluat.co)|url-status=live}}</ref> về việc thành lập xã Tây Yên A trên cơ sở 3.313 ha diện tích tự nhiên và 10.818 người của xã Tây Yên.
43.070

lần sửa đổi