Khác biệt giữa các bản “Hải Ninh (tỉnh)”

Thị xã Móng Cái được tái lập ngày [[1 tháng 2]] năm [[1955]] và trở thành tỉnh lỵ tỉnh Hải Ninh.
 
Trước khi giải thể, tỉnh Hải Ninh có tỉnh lỵ là [[Móng Cái|thị xã Móng Cái]] và 67 huyện: [[Ba Chẽ]], [[Bình Liêu]], [[Đầm Hà]], [[Đình Lập]], [[Hải Hà]], Móng Cái, [[Tiên Yên]].
 
[[Tháng 10]] năm [[1963]], Hải Ninh được hợp nhất với khu [[Hồng Quảng (khu)|Hồng Quảng]] thành tỉnh [[Quảng Ninh]].<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-hop-nhat-tinh-hai-ninh-va-khu-hong-quang-va-sap-nhap-xa-huu-san-thuoc-huyen-dinh-lap-tinh-hai-ninh-huyen-son-dong-tinh-ha-bac-42700.aspx?v=d|tựa đề=Nghị quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc do Quốc hội ban hành|url-status=live}}</ref>
Người dùng vô danh