Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

tôi muốn nói về cậu bé tên Trung Kiên
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(tôi muốn nói về cậu bé tên Trung Kiên)
Nguyễn Thành Trung Kiên( sinh ngày 26 tháng 10 năm 2010).là một học sinh ở Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Quang
above text above text above text above text above text above text above text
what if text in here what if text in here what if text in here what if text in here
leading text [[Thành viên:Nitssirs|<math>^{November\ India\ Tango\ Sierra}_{Sierra\ India\ Romeo\ Sierra} </math>]] [[Thảo luận Thành viên:Nitssirs|<span style="box-shadow:0.1em 0.1em black;border:0.1em solid black;border-radius:1em">✉️</span>]] trailing text
what if text in here what if text in here what if text in here what if text in here
below text below text below text below text below text below text below text below text