Khác biệt giữa các bản “Quang Trung, Trùng Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
n (Sửa bản mẫu tham khảo)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Đến năm 2019, xã Quang Trung được chia thành 10 xóm: Bản Ngắn, Búng Ổ, Bản Chang, Sác Hạ, Sác Thượng - Cốc Đứa, Bản Ga - Roỏng Khuất, Lũng Lạn, Pác Rình - Kéo Háo, Tắng Giường - Ngã Tư, Lũng Ngùa.
 
Ngày [[9 tháng 9]] năm [[2019]], sápHội nhậpđồng haiNhân xómdân Sáctỉnh HạCao Bằng Lũngban Ngùahành thànhNghị xómquyết Sác Hạsố 27/NQ- Lũng Ngùa, sáp nhập hai xóm Búng Ổ và Sác Thượng - Cốc Đứa thành xóm Sác Thượng - Búng Ổ, sáp nhập hai xóm Tắng Giường - Ngã Tư và Bản Ga - Roỏng Khuất thành xóm Thôn Ga.HĐND<ref name=27/2019/NQ-HĐND>[{{Chú thích web|url= http://soytecaobang.gov.vn/DefaultSiteFolders/syt/4797/NQ%2027%20HDND%20tinh%20sap%20nhat%20cac%20thon%20xom%20va%20to%20dan%20pho.aspx?snamepdf|tựa đề=syt&sid=1317&pageid=32322&p_steering=87245 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng]{{Liên kết hỏng|date ngày= ngày 259 tháng 39 năm 20212019 |botwebsite=InternetArchiveBot Trang thông tin điện tử Sở Y tế Cao Bằng }}</ref> về việc:
*Sáp nhập hai xóm Sác Hạ và Lũng Ngùa thành xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa
*Sáp nhập hai xóm Búng Ổ và Sác Thượng - Cốc Đứa thành xóm Sác Thượng - Búng Ổ
*Sáp nhập hai xóm Tắng Giường - Ngã Tư và Bản Ga - Roỏng Khuất thành xóm Thôn Ga.
 
Ngày [[1 tháng 3]] năm [[2020]], huyện [[Trà Lĩnh (huyện)|Trà Lĩnh]] giải thể, xã Quang Trung được sáp nhập vào huyện Trùng Khánh.<ref name=NQ897>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-897-NQ-UBTVQH14-2020-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-tinh-Cao-Bang-435414.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>