Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dương Thiệu Tước”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Tác phẩm ==
{{div col|cols=2|colwidth=30em}}
{{Expand list}}
*''Áng mây chiều''
*''Bạn cùng tôi''
*''Tiếng xưa 2''
*''Tình anh''
*''Tình thắm duyên đàn''
*''Trời xanh thẳm''
*''Ước hẹn chiều thu''
*''Vườn xuân thắm tươi''
*''Vui xuân (Dương Thiệu Tước & Minh Trang)''
{{div col end}}
 
== Chú thích ==