Difference between revisions of "Hiệp ước Liên kết Tự do"

 
==Các điều khoản kinh tế==
Các quốc gia liên kết tự do tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Phòng Quốc hải vụ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đối xử với các quốc gia này như nhau, cho họ hưởng nhiều chương trình quốc nội của Hoa Kỳ trong đó có các chương trình giảm thiểu, phục hồi và đối phó tai ương do Cơ quan Quản lý Tình trạng Khuẩn trương Liên bang điều hành, các dịch vụ khác như Cục Dự báo Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ, [[Cục Bưu điện Hoa Kỳ]], [[Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang Hoa Kỳ]], [[Ủy ban đặc trách Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ]],...<ref>{{harvnb|Palau COFA|1986|loc=Title 1}}</ref> TheMặc Compact area,nằm whilebên outsidengoài thekhu customsvực areathuế ofquan theHoa UnitedKỳ States,nhưng ishàng mainlyhóa importablenhập duty-freecảng vào Hoa Kỳ từ các quốc gia liên kết tự do gần như miễn thuế.<ref>{{harvnb|Palau COFA|1986|loc=Sections 241–242}}</ref>
 
Đa số công dân các quốc gia liên kết tự do có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ và ngược lại các công dân Hoa Kỳ và gia đình của họ có thể sống và làm việc tại các quốc gia liên kết tự do.<ref>{{harvnb|Palau COFA|1986|loc=Section 141}}</ref><ref>Federated States of Micronesia COFA, Section 141.</ref>