Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiến tranh Việt – Xiêm (1841–1845)”

→‎Tham khảo: clean up, general fixes using AWB
(→‎Tham khảo: clean up, general fixes using AWB)
* Trần Trọng Kim,'' [[Việt Nam sử lược]], Nhà xuất bản Tân Việt, Sài Gòn, 1964''
* Sơn Nam, ''Lịch sử An Giang'', Nhà xuất bản Tổng hợp An Giang, 1988.
* Sơn Nam, ''Lịch sử khẩn hoang Miền Nam''. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh , 1994.
* Phạm Văn Sơn,'' Việt sử tân biên'', Quyển 4. Tủ sách Sử học Việt Nam, sài Gòn, 1961.
* Hoàng Văn Lân & Ngô Thị Chính, ''Lịch sử Việt Nam (1858- cuối XIX)'', Q. 3, Tập 2. Nhà xuất bản Giáo dục, 1979.