Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| tên đầy đủ = Tào Mao (曹髦)
| thụy hiệu = Cao Quý Hương Công
| niên hiệu = Chính Nguyên (254-256)<br>Cam Lộ (256-260)
| miếu hiệu =
| nơi an táng =