Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
| mất = [[260]]
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
| tên đầy đủ = [[Họ]]: Tào (曹)<br>[[Tên]]: Mao (髦)
| thụy hiệu = Cao Quý Hương Công
| niên hiệu = Chính Nguyên (254-256)<br>Cam Lộ (256-260)