Khác biệt giữa các bản “Thành phố Hồ Chí Minh”

Thêm thông tin dân số
Thẻ: Lùi lại thủ công Soạn thảo trực quan
(Thêm thông tin dân số)
| 2015 | 8.247.829
| 2016 | 8.441.902
|46=8.993.082|2019}}
}}
 
[[Dân số]] năm [[1929]] là 123.890 người, trong số đó có 12.100 [[người Pháp]]. Gần 40 năm sau, năm [[1967]], [[thành phố]] đã tăng gấp 10 lần với dân số là 1.485.295.<ref>''Việt Nam Cộng hòa bản đồ hành chánh''. Đà Lạt: Phân cục địa dư, 1967.</ref>
73

lần sửa đổi