Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Giải Cánh diều vàng cho Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình”

Tập tin thừa thãi, làm phóng đại bản mẫu ko cần thiết
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Tập tin thừa thãi, làm phóng đại bản mẫu ko cần thiết)
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
| name = Giải Cánh diều vàng cho Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình
| bodyclass = hlist
| title = Giải [[Giải cánh diều|Cánh diều vàng]] cho "Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình"
| hình = [[Tập tin:Cup Canh dieu.jpg|140px]]
| state =