Khác biệt giữa các bản “Hoa Phượng (soạn giả)”

Đến khoảng năm 1965 thì Hoa Phượng tách riêng ra và tự viết tuồng riêng, trong đó có cộng tác với Ngọc Điệp viết tuồng "Tuyệt Tình Ca", tức "Ông Cò Quận 9" cũng rất thành công <ref name="rfa1">[http://www.rfa.org/vietnamese/programs/TraditionalMusic/ha-trieu-hoa-phuong-nmai-05292011084040.html Soạn giả Hà Triều Hoa Phượng], Ngành Mai (RFA), 29/05/2011</ref>
 
Ông có nhiều vợ và trong giới nghệ sĩ, được xem là thầy tuồng có uy và được giới nghệ sĩ kiêng nể <ref name="rfa1">[http://www.rfa.org/vietnamese/programs/TraditionalMusic/ha-trieu-hoa-phuong-nmai-05292011084040.html Soạn giả Hà Triều Hoa Phượng], Ngành Mai (RFA), 29/05/2011</ref>.
 
Hoa Phượng qua đời năm 1984.
Người dùng vô danh