Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

không có tóm lược sửa đổi
n
* Chính Nguyên (正元 [[254]] - [[256]])
* Cam Lộ (甘露 [[256]] - [[260]])
 
==Xem thêm==
* [[Tào Phương]]
* [[Tào Hoán]]
 
{{Vua Tào Ngụy}}