Khác biệt giữa bản sửa đổi của “MK 19”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*http://www.asianmilitaryreview.com/upload/200711272151281.pdf
*[http://world.guns.ru/grenade/usa/mk19-e.html World Gun]
*[http://www.youtube.com/watch?v=VY0425313GI Bắn thử MK 19]
 
[[Thể loại:Súng phóng lựu tự động]]