Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
| insigniasize = 125px
| insigniacaption = [[Quốc huy Việt Nam]]
| image = MrsHinh. Vo Thi Anh Xuan.jpgsvg
| imagesize = 220px
| alt =
|- bgcolor="#FFE8E8"
|17
|[[Tập tin:Mrs. Vo ThiEmblem Anhof XuanVietnam.jpgsvg|100px]]||[[Võ Thị Ánh Xuân]]
|1970-
|[[2021]]
230

lần sửa đổi