Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

 
:Đã tra trên Google và đúng là vậy. Tôi sẽ đổi hướng cho bạn. Phiền bạn vào các bài khác có chữ Xibia và chuyển tên thành Siberia nhé— [[User:Mongrangvebet|<span style="color:#322b3d">Dr.</span> <span style="color:#d0c8db">Voirloup</span>]]<sup>[[User talk:Mongrangvebet|💬]]</sup> 03:16, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:Tập tin:Thanh xuân có bạn 3.jpg]] → [[:Tập tin:Thanh xuân có bạn 2.jpg]] ===
Đây là poster mùa 2, đổi tên để có chỗ đăng poster mùa 3. [[Thành viên:Cbizeditor|<span style="color:purple;font:14px Comic Sans MS;">Bật Thầy CBIZ</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Cbizeditor|<small><span style="color:red">Nhắn cho tôi</span></small>]]</sup>
 
<!--NHẬP YÊU CẦU MỚI Ở NGAY TRÊN DÒNG NÀY.-->