Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(không có)
Không có tóm lược sửa đổi
Sau [[Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975|chiến thắng 1975 thống nhất đất nước]], năm [[1976]], tên gọi [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] đã được sử dụng trở lại, trên cơ sở sáp nhập [[Đảng Lao động Việt Nam]] và [[Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam]].
 
{| class="sortablewikitable"
!Thứ tự
!Chân dung
229

lần sửa đổi