Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình chữ nhật”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:62DB:7EDC:4055:E16D:9B32:A4BF (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của ImpLake
(lelele)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:62DB:7EDC:4055:E16D:9B32:A4BF (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của ImpLake)
Thẻ: Lùi tất cả
| coxeter = {{CDD|node_1|2|node_1}}
| area =
| dual = [[Hình thànhthoi]]
| properties = [[convex polygon|convex]], [[isogonal figure|isogonal]], [[Cyclic polygon|cyclic]] Opposite angles and sides are congruent
}}