Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

=== [[:Tập tin:Thanh xuân có bạn 3.jpg]] → [[:Tập tin:Thanh xuân có bạn 2.jpg]] ===
Đây là poster mùa 2, đổi tên để có chỗ đăng poster mùa 3. [[Thành viên:Cbizeditor|<span style="color:purple;font:14px Comic Sans MS;">Bật Thầy CBIZ</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Cbizeditor|<small><span style="color:red">Nhắn cho tôi</span></small>]]</sup>
 
=== Dừng đổi hướng mục từ [[Ghe]] đến mục từ [[Xuồng]] ===
 
Theo như thảo luận [[Wikipedia:Thảo luận/Lưu 68#Thắc mắc về "xuồng" và "ghe"|tại đây]] thì ghe khác với xuồng nên đổi hướng [[Ghe]] đến [[Xuồng]] là không hợp lý. Nếu như chưa có bài về ghe thì nên xoá mục từ [[Ghe]] đi. [[Thành viên:Judspug|Judspug]] ([[Thảo luận Thành viên:Judspug|thảo luận]]) 16:58, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
<!--NHẬP YÊU CẦU MỚI Ở NGAY TRÊN DÒNG NÀY.-->