Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
Elíp là một trong những [[đường cô-nic]] cơ bản.
haha đức khùng
 
==Elíp tổng quát==
Người dùng vô danh