Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1000 TCN”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Sự kiện== (?)
 
==Sinh== Thebes
 
==Mất==
Người dùng vô danh