Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Minh Chính”

Bớt nội dung thừa
(Thêm thông tin học vấn)
(Bớt nội dung thừa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
| chức vụ 4 = [[Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bí thư ủy Trung ương Đảng]]
| bắt đầu 4 = [[4 tháng 2]] năm [[2016]]
| kết thúc 4 = [[31 tháng 1]] năm [[2021]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|2|4|2021|1|31}}
| đa số =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1958|12|10}}
| nơi sinh = [[Hoa Lộc]], [[Hậu Lộc]], [[Thanh Hóa]], [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| nơi ở =
| cha =
60

lần sửa đổi