Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nội các Nhật Bản”

![[Bộ trưởng Tài chính (Nhật Bản)|Bộ trưởng Tài chính]]
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
 
([[Cơ quan Dịch vụ Tài chính|Dịch vụ Tài chính]])
|[[Suzuki Shunichi (bộ trưởng)|Suzuki Shunichi]]
![[Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Nhật Bản)|Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghệp]]
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
 
(Bộ trưởng phụ trách ứng phó với tác động kinh tế do [[Tai nạn hạt nhân và phóng xạ|tai nạn hạt nhân]] gây ra, Bộ trưởng Nhà nước về hỗ trợ bồi thường và giảm hoạt động Hạt nhân)
|[[Hagiuda Kōichi]]
![[Bộ trưởng Môi trường (Nhật Bản)|Bộ trưởng Môi trường]]
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
 
(Phòng chống tai nạn hạt nhân)
|[[Yamaguchi Tsuyoshi]]
![[Cơ quan Tái thiết|Bộ trưởng Tái thiết]]
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
 
(Vấn đề [[Okinawa]] và [[Sakhalin|lãnh thổ phía Bắc]])
|[[Nishime Kōsaburō]]