Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Serial Peripheral Interface”

 
=== Kết nối từng slave độc lập ===
[[File:SPI three slaves.svg|thumb|right|upright=1.6|Một bus SPI với một master và 3 slave được kết nối độc lập]]
Mô hình phổ biến nhất của một bus SPI bao gồm một master kết nối với một hoặc nhiều slave, với các chân SCK, MOSI và MISO được nối đến tất cả các slave trên bus, mỗi slave sẽ kết nối đến một chân CS riêng trên master. Mỗi chân CS khi đó nên có một điện trở kéo lên để đảm bảo rằng chân CS đó luôn có mức logic xác định. Khi khởi tạo một giao tiếp SPI và một chân CS ứng với một slave được chọn. điện trở kéo lên này giúp ngăn chặn các chân CS của các slave phản hồi với master dù không được yêu cầu từ master này.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.pjrc.com/better-spi-bus-design-in-3-steps/|tựa đề=Better SPI Bus Design in 3 Steps|website=pjrc|url-status=live|ngày truy cập=2021-11-10}}</ref>