Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
[[Thể loại:Người Saxony|Wagner, Richard]]
[[Thể loại:Cách mạng 1848|Wagner, Richard]]
[[Thể loại:Bài cơ bản dài trung bình]]
{{Liên kết bài chất lượng tốt|en}}
{{Liên kết chọn lọc|he}}