Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Modbus”

Không thay đổi kích thước ,  6 tháng trước
 
* '''Bước 1''': Client khởi tạo một request với PDU = Function code + data request
* '''Bước 2''': Server nhận request từ client. Server sẽ thực thi tuần tự các quá trình xác thực function code, xác định địa chỉ trường data (trong PDU), xác định giá trị cho trường data này và cuối cùng là thực thi Modbus function với function code tương ứng. Nếu không xảy ra bất cứ lỗi nào trong toàn bộ các quá trình này thì server sẽ phản hồi PDU = Function code + data response. Do quá trình hoàn toàn không xảy ra lỗi nên Function code phản hồi này của server cũng chính là Function code gởi từ client. Nếu xảy ra bất cữcứ các lỗi nào tương ứng với một trong các quá trình trên thì server sẽ phản hồi PDU gồm Exception Function code + Exception code (PDU mb_excep_rsp_pdu định nghĩa bên dưới).
* '''Bước 3''': Client nhận phản hồi và kết thúc quá trình.
Từ hoạt động trên, Modbus định nghĩa 3 loại PDU:{{Sfn|MODBUS Application Protocol|2012|p=5|ps=, "4.1 Protocol description"}}