Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhôm hydroxide”

không có tóm lược sửa đổi
n (clean up, replaced: {{cite journal → {{chú thích tạp chí (6))
Không có tóm lược sửa đổi
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 476993259
| ImageFile = GibbsiteAluminium-crystalhydroxide-3D-ballssticks.png
| ImageName = Unit cellhình ballrỗng andcủa stick model of aluminiumnhôm hydroxide
| ImageFile1 = Hydroxid hlinitý.PNG
| ImageName1 = Sample of aluminium hydroxide in a vial
Người dùng vô danh