Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Cẩm”

→‎Lịch sử: clean up, general fixes using AWB
n ({{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}})
(→‎Lịch sử: clean up, general fixes using AWB)
Sau năm [[1975]], Mỹ Cẩm là một xã thuộc huyện Càng Long.
 
Ngày [[3 tháng 10]] năm [[1996]], Chính phủ ban hành Nghị định 57/1996/NĐ-CP<ref name="57/1996/NĐ-CP">Nghị định 57/1996/NĐ-CP điều chỉnh địa giới thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Càng Long, Cầu Ngang, Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh</ref> về việc thành lập thị trấn Càng Long trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Mỹ Cẩm.
 
==Xã hội==