Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
<!--List full function details here-->
* '''Chi tiết kỹ thuật (tùy chọn):''' Mã nguồn: [[:hr:Suradnik:Ivi104/Skripte/RevdelOldFileVersions.js]]
** Mã nguồn: [[:hr:Suradnik:Ivi104/Skripte/RevdelOldFileVersions.js]]
** Sửa đổi thử nghiệm: {{an5|lk|{{fullurl:Đặc biệt:Nhật trình/delete/NguoiDungKhongDinhDanh|subtype=revision&limit=200}}|Nhật trình}}
 
''Xác nhận yêu cầu'': [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<b style="background-clip:text;-webkit-background-clip:text;background-image:linear-gradient(90deg,red,cyan,red);color:transparent;font-family:Ink Free;font-size:110%";text-shadow:darkgray 1px 1px 1px>NDKDD</b>]]&nbsp;<sub>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<b style="color:#FF4747;font-family:Ink Free;font-size:110%;font-variant:small-caps;text-shadow:darkgray 1px 1px 1px">tên</b>]]</sub> 15:37, ngày 12 tháng 11 năm 2021 (UTC)