Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thủ Đức”

Bổ sung liên kết Bí thư TP Thủ Đức.
(hơi thừa vì website có ngay bản mẫu đầu bài rồi)
(Bổ sung liên kết Bí thư TP Thủ Đức.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Liên kết định hướng
| chánh án TAND = Nguyễn Thành Vinh<ref>{{Chú thích web|url=http://tuoitre.vn/ong-nguyen-thanh-vinh-lam-chanh-an-tand-tp-thu-duc-20210118094733726.htm|tựa đề=Ông Nguyễn Thành Vinh làm chánh án TAND TP Thủ Đức|ngày=2021-01-18|website=tuoitre.vn}}</ref>
| viện trưởng VKSND = Quách Thanh Giang<ref>{{Chú thích web|url=http://tuoitre.vn/ong-quach-thanh-giang-lam-vien-truong-vksnd-tpthu-duc-20210125100431842.htm|tựa đề=Ông Quách Thanh Giang làm viện trưởng Viện KSND TP Thủ Đức|ngày=2021-01-25|website=tuoitre.vn}}</ref>
| bí thư = [[Nguyễn Văn Hiếu]]<ref>{{Chú thích web|url=http://tuoitre.vn/ong-nguyen-van-hieu-lam-bi-thu-thanh-uy-thu-duc-20210122094940799.htm|tựa đề=Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Thủ Đức|ngày=2021-01-22|website=tuoitre.vn}}</ref>
| mã hành chính = 769<ref>[http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| mã bưu chính =
73

lần sửa đổi