Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

=== Thảo luận ===
<!-- This is not a vote. It is a discussion -->
#{{YK}} Tôi thấy việc cấp cờ bot cho một tài khoản người dùng là chưa có tiền lệ. Theo tôi đây là việc hợp thức hóa một bot có cờ bảo quản, một việc cộng đồng chưa bao giờ thảo luận và đồng thuận cho phép, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Cá nhân tôi thiên về việc cấp quyền cho 1 tài khoản phụ bot hơn là cấp quyền cho người dùng như vậy. Tôi đã từng thấy BQV Việt Hà phản đối việc Tuanminh dùng cờ bot giả lẳng lặng tuần tra/ xóa bài, khiến nhiều người quan sát không thể can thiệp và cũng không biết những việc Tuanminh làm (do bị ẩn khỏi trang Thay đổi gần đây). Tóm lại, quan điểm cảucủa tôi là không ủng hộ việc cấp cờ cho tài khoản người dùng (có nguy cơ lạm quyền, thiếu tính kiểm tra của cộng đồng) và hơn nữa, tài khoản có cờ điều phối viên (khả thể về bot mang cờ quản trị chưa bao giờ có bàn thảo và đồng thuận tại dự án).[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 06:23, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)