Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

(→‎Thảo luận 3: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
::::{{ping|DHN}} Dạ sau một tuần mình thấy nó chạy cũng ổn ạ. '''[[User:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#7FFFD4,#00FFFF,#00FFFF,#40E0D0,#40E0D0,#00CED1,#00CED1,#20B2AA,#20B2AA,#20B2AA,#008080,#008080);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">TARGET6tidiem</span>]]<sup><span>[[User talk:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#006400,#008000,#228B22,#32CD32,#00FF00,#7FFF00,#00FF7F);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Nhắn gửi ✉</span>]]</span></sup>''' 02:22, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
:::::{{reply|TARGET6tidiem}} Bạn cứ đợi một tuần sau khi yêu cầu để xem có ai có ý kiến gì không. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 19:07, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
::::::{{ping|TARGET6tidiem}} {{done}}. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 07:04, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
 
== Cấp quyền cho [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|NguoiDungKhongDinhDanh]] ==