Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

(→‎Thảo luận 3: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
::::::{{ping|TARGET6tidiem}} {{done}}. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 07:04, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
== Cấp quyền điều phối viên cho [[User:NguoiDungKhongDinhDanhTocdoso1Bot|NguoiDungKhongDinhDanhTocdoso1Bot]] ==
* '''Tên Bot:''' {{User13s|NguoiDungKhongDinhDanh}}{{User13|Tocdoso1Bot}}
 
* '''Người chạy/điều hành:''' [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|NguoiDungKhongDinhDanh]]