Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

(→‎Thảo luận 3: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
#::::Vậy thì cứ giao cho bot, thực chất, viwiki bị coi là dự án "viêm" từ lâu rồi, cũng không cần xấu hổ thêm khi nó đã như vậy, dùng bot tạo triệu bài, hay nâng depth khống, đủ trò. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 06:57, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:::{{ping|ThiênĐế98}} [[Special:UserRights/Tocdoso1Bot|Đây]]. Số sửa đổi là thành tích khi và chỉ khi mọi người cùng nghĩ nó là thành tích. Đừng quan trọng hoá nó, cũng như với cờ bảo quản viên. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;cursor:none;font-family:Times New Roman;font-variant:small-caps">Người&nbsp;Dùng&nbsp;Không</span>]]&nbsp;<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="color:black;cursor:none;font-family:Times New Roman;font-variant:small-caps">Định&nbsp;Danh?</span>]]</sup> 06:59, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
#{{yk}} Tôi cũng không muốn trao cờ bot cho một tài khoản có sửa đổi thủ công, với lý do là sửa đổi của bot ít được để ý hơn. Tôi nghĩ giải pháp trao cờ ĐPV cho tài khoản bot (nếu cần) thì khả thi hơn. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 06:58, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:Nếu có một bảo quản viên chịu xoá thay thì cũng tốt, tôi đỡ phải xin quyền. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;cursor:none;font-family:Times New Roman;font-variant:small-caps">Người&nbsp;Dùng&nbsp;Không</span>]]&nbsp;<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="color:black;cursor:none;font-family:Times New Roman;font-variant:small-caps">Định&nbsp;Danh?</span>]]</sup> 07:01, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#::::Nên tập trung vào chủ đề chính, là cấp quyền ĐPV cho bot Tocdoso1Bot. @[[Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|NguoiDungKhongDinhDanh]]: Cần sửa lại yêu cầu cấp quyền. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 07:16, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:::::{{an5|xong}} <span style="display:inline-block;font-family:Papyrus;font-size:0.8em;line-height:1em;text-align:center;vertical-align:bottom">[[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;">NguoiDung</span>]]<br/>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="color:black;">KhongDinhDanh</span>]]</span> 07:20, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:{{od|4}} Script chạy với tốc độ khoảng 4-5 trang/giây, nhưng vì tác vụ là xoá nên không thể chạy cả 4200 trang cùng lúc được. Tôi định chia nhỏ ra nhiều lần, mỗi lần 200 trang để kiểm tra ngẫu nhiên. Ngoài ra, còn phải chờ cooldown. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<b style="background-clip:text;-webkit-background-clip:text;background-image:linear-gradient(90deg,red,cyan,red);color:transparent;font-family:Ink Free;font-size:110%";text-shadow:darkgray 1px 1px 1px>NDKDD</b>]]&nbsp;<sub>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<b style="color:#FF4747;font-family:Ink Free;font-size:110%;font-variant:small-caps;text-shadow:darkgray 1px 1px 1px">tên</b>]]</sub> 07:24, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)